T I L B U D  T I L  K L U B B E R  I  K L U B B E N. 

N Å R  D U  S P I L L E R  M E D  H E R R E , D A M E  E L L E R  6 0 + K L U B B E N

K A N    D U  N U  L E J E  E N  G O L F B U G G Y  T I L  K U N  1 0 0 K R 

P Å  K L U B B E N S  S P I L L E D A G E . 

 D E N  S K A L  B O O K E S  I  S E K R E T A R I A T E T 

O G  B E T A L E S  I N D E N  S P I L S T A R T. 

FORMANDSSKAB

 

 

Formand Helle Guillaume 

Tlf. 21 16 70 97

helle-guillaume@privat.dk

 

Kasserer Lone Nielsen

Tlf. 20 90 00 59

lnls-tidsel@post.tele.dk

 

Sekretær Erna Lundsberg

Tlf. 30 22 57 06

elundsberg@me.com

 

 

Velkommen i Dameklubben

 

HVEM ER VI ? 

Dameklubben er for alle aktive medlemmer af TGS over 18 år og med handicap max. 54. Dameklubben ledes af et formandsskab på 3 medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling i henhold til Dameklubbens vedtægter.

 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil gerne, med focus på et sportsligt og socialt samvær, afholde ugentlige golfmatcher i en venlig og kammeratlig tone.

 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver tirsdag i perioden fra 1. april til 31. oktober. Du kan se reglerne for spillet i “DK´s  turneringsregler”.

 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele sæsonen, som forfalder til betaling ved sæsonstart. Kontingentet indbetales på Dameklubbens konto nr.: 0570-0000973718 HUSK at skrive dit MEDLEMSNUMMER og navn på indbetalingen.

 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?”, så henvender du dig til et medlem af formandsskabet.

Den 28.2. 2022

Kære alle damer i Trelleborg Golfklub og alle damer i Dameklubben Trelleborggolfklub.

I løbet af en månedstid skal vi forhåbentlig igen til at spille golf på 18 huls banen. Vi tror, at vi alle ser frem til det, og til at vi igen kan hygge os i samlet flok efter afsluttet turnering.

Vi spiller fortsat i sommersæsonen tirsdag formiddag med start kl. 9, og fastholder tilmeldingen på Golf Box søndag kl. 18 inden spilledato. 

Hvis du vil være med i Dameklubben, så er du velkommen til at kontakte en af os fra formandskabet. Kontaktoplysning findes på Trelleborg Golfklubs hjemmeside, på Dameklubbens hjemmeside samt her i meddelelsen.

Som aftalt på generalforsamlingen er der i 2022 uændret kontingent – 300 kr. for hele sæsonen. I bedes indbetale pengene på vores konto: 0570-0000973718 inden sæsonstart. 

Vi har kigget spilleplanen igennem og forsøgt at tilrette den i forhold til sidste år. Der er med MALSK Spisehus aftalt datoer for fællesspisning. Pris og menu vil blive tilføjet spilleplanen i god tid inden spilledato.  

Vi omtaler her enkelte datoer fra planen:

Den 5.4. Første spilledag.  Vi spiller med gunstart kl. 9.00 og vi samles til spisning i Malsk spisehus bagefter. 

Den 17.5. – Spil i Næstved med løbende start kl. 9.36. 18 huls banen Trelleborg Golfklub er lukket.

Den 23.8. – Spil i Kalundborg med løbende start kl. 9.30

Den 21.9. – Venskabsmatch mod Korsør. Vi spiller i Korsør

Spisninger: 5. april, 10. maj, 21. juni, 20. september og til afslutningen den 25. oktober.

 

På formandskabets vegne 

Helle Guillaume 21 16 70 97

Erna Lundsberg 30 22 57 06

Lone Nielsen 20 90 00 59

 

 

Vintergolf i Dameklubben 2021 - 2022   ⛳️ 🏌️‍♀️

 

Fra tirsdag d. 2. november spiller vi " vintergolf” hver tirsdag kl.9:30.

 

Det foregår således:

  • Der er ingen tilmelding.
  • Du møder så tidligt, at du kan nå at printe dit scorekort ud før lodtrækning kl. 9:10.
  • Hvis ingen fra formandsskabet er til stede, sørger de tilstedeværende spillere selv for lodtrækningen.
  • Så længe 18-hulsbanen er åben spiller vi der med løbende start fra kl.9:30. Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. - I lige uger slår 18-hulsspillerne ud først. I ulige uger slår 9-hulsspillerne ud først.
  •  
  • Hvis 18-hulsbanen lukker spiller vi, med løbende start kl.9:30, på 9-hulsbanen.
  • Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. De der vælger at spille 18 huller skal selv bestille “vendetid".
  • Ang. hvem der slår først ud, gælder samme regel, som på 18- hulsbanen.
  •  
  • Er du ikke er medlem af Dameklubben, men kan tænke dig at spille med, er du meget velkommen.

Dameklubbens afslutningsmatch tirsdag, den 26. oktober

 

Så er sommers sidste match i Dameklubben spillet. ⛳️ 🏌️‍♀️

Vejret artede sig fra sin aller pæneste side. 🌞

Vi spillede “Mexican Scramble“ over 18 huller. Hul 14 var, på grund af greenkeepernes arbejde på fairway, lavet om til et meget kort hul. Det var dog ikke nogen gene. Det betød blot, at vi kom lidt tidligere ind til hygge, spisning og uddeling af sæsonens præmier.

 

Eclectic blev vundet af Anne Damgaard Johannsen.

1. pl. Anna Damgaard Johannsen

2. pl. Ulla Paaske

Order of Merit :

1. pl. Lone Nielsen

2. pl. Anne Damgaard Johannsen

3. pl. Anne Schrold og Lene Petersen

 

Tillykke til alle vinderne !

Dameklubbens venskabsmatch 

 

Tirsdag d. 14. september 2021 spillede Dameklubben venskabsmatch med Korsør. I år var vi heldige at spille i det skønneste septembervejr. Før matchen var der livlig aktivitet på puttebanen, hvor der også blev holdt briefing, og traditionen tro, taget gruppebillede.

 

Efter spil var der hygge, spisning og præmieuddeling i caféen.

Som altid var det hjemmeholdet, der løb med alle præmierne. 

 

“Winners Speech” blev holdt af  Ulla Påske