T I L B U D  T I L  K L U B B E R  I  K L U B B E N. 

N Å R  D U  S P I L L E R  M E D  H E R R E , D A M E  E L L E R  6 0 + K L U B B E N

K A N    D U  N U  L E J E  E N  G O L F B U G G Y  T I L  K U N  1 0 0 K R 

P Å  K L U B B E N S  S P I L L E D A G E . 

 D E N  S K A L  B O O K E S  I  S E K R E T A R I A T E T 

O G  B E T A L E S  I N D E N  S P I L S T A R T. 

FORMANDSSKAB

 

 

Formand Helle Guillaume 

Tlf. 21 16 70 97

helle-guillaume@privat.dk

 

Kasserer Lone Nielsen

Tlf. 20 90 00 59

lnls-tidsel@post.tele.dk

 

Sekretær Erna Lundsberg

Tlf. 30 22 57 06

elundsberg@me.com

 

 

Velkommen i Dameklubben

 

HVEM ER VI ? 

Dameklubben er for alle aktive medlemmer af TGS over 18 år og med handicap max. 54. Dameklubben ledes af et formandsskab på 3 medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling i henhold til Dameklubbens vedtægter.

 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil gerne, med focus på et sportsligt og socialt samvær, afholde ugentlige golfmatcher i en venlig og kammeratlig tone.

 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver tirsdag i perioden fra 1. april til 31. oktober. Du kan se reglerne for spillet i “DK´s  turneringsregler”.

 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele sæsonen, som forfalder til betaling ved sæsonstart. Kontingentet indbetales på Dameklubbens konto nr.: 0570-0000973718 HUSK at skrive dit MEDLEMSNUMMER og navn på indbetalingen.

 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?”, så henvender du dig til et medlem af formandsskabet.

Vintergolf i Dameklubben 2021 - 2022   ⛳️ 🏌️‍♀️

 

Fra tirsdag d. 2. november spiller vi " vintergolf” hver tirsdag kl.9:30.

 

Det foregår således:

  • Der er ingen tilmelding.
  • Du møder så tidligt, at du kan nå at printe dit scorekort ud før lodtrækning kl. 9:10.
  • Hvis ingen fra formandsskabet er til stede, sørger de tilstedeværende spillere selv for lodtrækningen.
  • Så længe 18-hulsbanen er åben spiller vi der med løbende start fra kl.9:30. Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. - I lige uger slår 18-hulsspillerne ud først. I ulige uger slår 9-hulsspillerne ud først.
  •  
  • Hvis 18-hulsbanen lukker spiller vi, med løbende start kl.9:30, på 9-hulsbanen.
  • Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. De der vælger at spille 18 huller skal selv bestille “vendetid".
  • Ang. hvem der slår først ud, gælder samme regel, som på 18- hulsbanen.
  •  
  • Er du ikke er medlem af Dameklubben, men kan tænke dig at spille med, er du meget velkommen.

Dameklubbens venskabsmatch 

 

Tirsdag d. 14. september 2021 spillede Dameklubben venskabsmatch med Korsør. I år var vi heldige at spille i det skønneste septembervejr. Før matchen var der livlig aktivitet på puttebanen, hvor der også blev holdt briefing, og traditionen tro, taget gruppebillede.

 

Efter spil var der hygge, spisning og præmieuddeling i caféen.

Som altid var det hjemmeholdet, der løb med alle præmierne. 

 

“Winners Speech” blev holdt af  Ulla Påske