T I L B U D  T I L  K L U B B E R  I  K L U B B E N. 

N Å R  D U  S P I L L E R  M E D  H E R R E , D A M E  E L L E R  6 0 + K L U B B E N

K A N    D U  N U  L E J E  E N  G O L F B U G G Y  T I L  K U N  1 0 0 K R 

P Å  K L U B B E N S  S P I L L E D A G E . 

 D E N  S K A L  B O O K E S  I  S E K R E T A R I A T E T 

O G  B E T A L E S  I N D E N  S P I L S T A R T. 

Vintergolf i Dameklubben 2023 - 2024   ⛳️ 🏌️‍♀️

Fra tirsdag d. 7. november spiller vi " vintergolf” hver tirsdag kl.9:30.

 

Det foregår således:

  • Der er ingen tilmelding.
  • Du møder så tidligt, at du kan nå at printe dit scorekort ud før lodtrækning kl. 9:10.
  • Hvis ingen fra formandsskabet er til stede, sørger de tilstedeværende spillere selv for lodtrækningen.
  • Vi spiller på 9-huls banen med løbende start fra kl.9:30. Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. - I lige uger slår 18-hulsspillerne ud først. I ulige uger slår 9-hulsspillerne ud først.
  • De der vælger at spille 18 huller skal selv bestille “vendetid".
  • Er du ikke er medlem af Dameklubben, men kan tænke dig at spille med, er du meget velkommen.

FORMANDSSKAB

 

 

Formand Helle Guillaume 

Tlf. 21 16 70 97

helle-guillaume@privat.dk

 

Kasserer Gitte Worsøe

Tlf. 22 80 58 77

gitte.worsoee@gmail.com

 

Sekretær Ellen Andersen

Tlf. 21 68 38 11

mail@ellenandersen.dk

 

 

Velkommen i Dameklubben

 

HVEM ER VI ? 

Dameklubben er for alle aktive medlemmer af TGS over 18 år og med handicap max. 54. Dameklubben ledes af et formandsskab på 3 medlemmer som vælges på den årlige generalforsamling i henhold til Dameklubbens vedtægter.

 

HVAD VIL VI ? 

Vi vil gerne, med focus på et sportsligt og socialt samvær, afholde ugentlige golfmatcher i en venlig og kammeratlig tone.

 

HVORNÅR SPILLER VI ? 

Vi spiller hver tirsdag i perioden fra 1. april til 31. oktober. Du kan se reglerne for spillet i “DK´s  turneringsregler”.

 

HVAD KOSTER DET? 

Hvert medlem betaler 300,- kr. for hele sæsonen, som forfalder til betaling ved sæsonstart. Kontingentet indbetales via MobilePay 5381MT (evt. kontant til Gitte)

HUSK at skrive dit MEDLEMSNUMMER og navn i kommentar feltet.

 

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM? 

Hvis du lever op til "Hvem er vi?”, så henvender du dig til et medlem af formandsskabet.

Dameklubben 2024

Hvis du vil være med i Dameklubben, så er du velkommen til at kontakte en af os fra formandskabet. Kontaktoplysning findes på Trelleborg Golfklubs hjemmeside, på Dameklubbens hjemmeside samt her i meddelelsen. Som det er beskrevet i dameklubbens vedtægter, er det muligt at spille i dameklubben på eftermiddagstider tirsdage. Af hensyn til eventuelle justering i forhold til nedenstående turneringsplan, er vi derfor interesserede i at få en kontakt fra damer, der kunne se sig ind i vores fællesskab. 

Vi spiller fortrinsvis i sommersæsonen tirsdag formiddag med start kl. 9 med tilmelding på Golf Box senest søndag kl. 18 inden spilledato.
Der er også mulighed for at spille tirsdag eftermiddag ligeledes med tilmelding i Golf Box senest søndag kl. 18. Man skal i så fald anføre i kommentarfeltet, at man spiller om eftermiddagen.og man skal selv booke en tid i Golf Box. Der skal som minimum være 2 medlemmer af Dameklubben i en bold.Hvis der fx er en der vil spille ud kl 15 og en kl 16, vil det blive den seneste tid, der er gældende. Der er enkelte af formiddagsspillerne, der også gerne spiller om eftermiddagen. 
Præmie udlevering vil ske efterfølgende tirsdag ifald der er eftermiddagsspillere.

På datoerne med fællesspisning er der ikke eftermiddagsspil.

Som aftalt på generalforsamlingen er der i 2024 uændret kontingent – 300 kr. for hele sæsonen. I bedes indbetale pengene på mobilPay box 5381MT (anføres i feltet "navn el nummer")  inden sæsonstart. Husk også at skrive dit medlemsnummer.

Vi har kigget spilleplanen igennem og forsøgt at tilrette den i forhold til tidligere. Der er med Malsk By Anett aftalt flg. datoer for fællesspisning.  

Vi omtaler her enkelte datoer fra planen:

Den 2.4. 18-huls banen er lukket. Vi spiller vintergolf på 9-huls banen 

Den 16.4. Infomøde efter formiddagsspil

Den 23.4 Svensk slagspil (Hvis du ikke er i hul 4 over par, skrives 5 + par (dvs. 8, 9 el 10 på par 3, 4 og 5 huller)

Den 14.5. Fællesspisning

Den 18.6. Fællesspisning og svensk slagspil

Den 30.7 Svensk slagspil

Den 6.8. Mexican Scramble

Den 13.8. Fællesspisning 

Den 3.9. Svensk slagspil

Den 29.10. Afslutning og fællesspisning. Tilmelding senest den 26.10

 

På formandskabets vegne 

Helle Guillaume 21 16 70 97

Ellen Andersen 21 68 38 11

Gitte Worsøe 22 80 58 77

 

Dameklubbens afslutningsmatch tirsdag, den 31. oktober 2023

 

Tirsdag, den 31. oktober sluttede Dameklubben sommersæsonen med en “Mexican Cramble”.

18 spillere trodsede regn og blæst og gennemførte matchen.

Da vi efterfølgende havde skiftet det våde tøj ud med noget tørt, mødtes vi i restaurenten med dem, der ikke synes, det er sjovt at spille golf i regnvejr.

 

Malsk serverede en dejlig laksesalat inden præmieuddelingen.

 

Vindere af dagens match

 

1. pl. Kirsten Pedersen, Kirsten Lillesø Jensen, Kirsten Dalsgaard, Erna Lundsberg

2. pl. Birthe Pedersen, Susanne Andersen, Anette Berger Jensen

Vindere af “Order off Merit”​

 

1. pl. Anne Damgaard Johannsen

2. pl. Ulla Paaske

3. pl. Birgit Frederiksen

Vinder af ectlectic​

 

Anne Damgaard Johannsen